Thời Gian Hoạt Động Của Server

23:30 05/06/2022

Tên Hoạt ĐộngNgàyThời gianPhần thưởng
Tống Kim(Thần Hành Phù -> Tống Kim)FULL9H
11H
13H
15H
17H
21H
23H
Top Phần Thưởng Bình Thường
Top 1 20.000.000 EXP + 30xu

———————-
Top 2 15.000.000 EXP + 20xu

———————-
Top 3 10.000.000 EXP + 10xu

———————-
Top 4-10 5.000.000 EXP + 5xu

———————-
Top Phần Thưởng
Đặc Biệt
21h00
Top 1 40.000.000 EXP + 60 xu + 1 Ngựa Phiên Vũ 1 Ngày

———————-
Top 2 30.000.000 EXP + 40 xu + 1 Ngựa Bôn Tiêu 1 Ngày

———————-
Top 3 20.000.000 EXP + 20 xu + 1 Ngựa Bôn Tiêu 1 Ngày

———————-
Top 4-10 10.000.000 EXP + 10 xu

———————-
top tuần dc 1tr tiền mặt ( cach tinh cộng tich luy trận 21h moi ngay ra)
Viêm Đế(NPC Bình Bình Cô Nương)FULL0h25
8h25
10h25
14h25
16h25
22h25
( Giới Hạn 1 Nhân Vật Đi Tối Đa 2 trận / 1 ngày )
-Báo danh phút 25, bắt đầu đánh phút 30, nếu đánh đến phút 50 chưa xong thì tự động đá ra ngoài.
-Qua ải nhận được: 10.000.000 EXP. Giết Boss ải nhận 50.000.000 EXP.
-Giết 3 boss ải cuối nhận 80.000.000 EXP, Giết 1 mạng người ở ải 10 nhận 1.000.000 EXP.
-Kết thúc Lương Mị Nhi nhận:100.000.000 EXP + 5xu + 2 Rương Mãnh HKMP
Vượt Ải(NPC Nhiếp Thí Trần)FULLCác Khung Giờ Lẽ Bỏ 13h vs 21h ( Giới Hạn 3 Lần 1 Ngày )-Hoàn thành vượt ải nhận: 100.000.000 EXP.
-Giết Boss trong mật thất nhận được: 100.000.000 EXP + 3xu + 2 Rương Mãnh HKMP
Phong Lăng Độ(Thần Hành Phù -> Phong Lăng Độ)FULLPLD : Chỉ Mở Bến 1 : Thời Gian
10h 18h 22h
Tiêu Diệt Boss Thuỷ Tặc Nhận : 30tr exp + 30xu +Rương Mãnh HKMP
 Boss Hoàng Kim(Xuất hiện random map)FULL12h30 + 19h30 + 23h30 ra 10 Boss-Xuất hiện ngẫu nhiên ở các thành thị, thông trang, động 8x-9x.
-Phần thưởng: Kết Thúc Boss 20tr exp + 10 xu + 3 Rương Mãnh HKMP

-Có sát xuất nhận: Rương mảnh 10 Hoàng Kim.
– Đứng Gần Hưởng 10tr exp
.
Vận Tiêu Cá Nhân(NPC Tiêu Đầu – Ba Lăng Huyện 193/203)FULLTất Cả Các Giờ70 xu + 50 Triệu EXP
Cướp Tiêu Người Khác
Nhận 25 xu và 25 Triệu EXP.
Vận Tiêu Bang Hôi(Đi bằng Thần Hành Phù)FULLTất Cả Các Giờ700 xu cho Bang Chủ và Thành Viên Đi Cùng 100 Triệu EXP
Dã Tẩu(Thành Thị và Thôn)FULLTất Cả Các Giờ-Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận tối đa 30 nhiệm vụ / 1 ngày.
-Phần thường mốc nhiệm vụ dã tẩu trong ngày :
+Hoàn thành nhiệm vụ thứ 10 nhận 50.000.000 Kinh Nghiệm. { Cộng Dồn }
+Hoàn thành nhiệm vụ thứ 20 nhận 100.000.0000 Kinh Nghiệm. { Cộng Dồn }
+Hoàn thành nhiệm vụ thứ 30 nhận 200.000.000 Kinh Nghiệm. { Cộng Dồn }
Quả Huy Hoàng(Thần Hành Phù -> Đấu Trường Sinh Tử)Thứ 2-7
20h00
-Quả huy hoàng xuất hiện ở Trung Tâm Map Đấu Trường Đẫm Máu.(20 qua)
QUA HK XUAT HIEN 3 QUA ( DC 10TR EXP +2X) MOI NGAY AN DC 1 QUA
-Sử dụng quả nhận được 5.000.000 EXP + 1 Xu. Ngày ăn được 5 quả.

Đóng Mở