Hỗ Trợ Tân Thủ

20:20 21/04/2022

Nội Dung Hỗ Trợ

Cấp ĐộPhần Thưởng
Cấp 205 Bình Tiên Thảo Lộ
Ngựa cấp 20 ( Khóa )
Cấp 305 Bình Tiên Thảo Lộ
Giày + Dây Chuyền Kim Phong ( Khóa ) ( 15 Ngày )
Cấp 405 Bình Tiên Thảo Lộ
Nón + Áo + Bội + Nhẫn Kim Phong ( Khóa ) ( 15 Ngày )
Cấp 505 Bình Tiên Thảo Lộ
Thắt Lưng + Hộ Uyển Kim Phong ( Khóa ) ( 15 Ngày )
Cấp 605 Bình Tiên Thảo Lộ
Nhẫn Kim Phong ( Khóa ) ( 15 Ngày )
Cấp 705 Bình Tiên Thảo Lộ
3 Thủy Tinh ( Ngẫu Nhiên ) + 6 Thiên Hồng Bảo Thạch
Cấp 805 Bình Tiên Thảo Lộ
Bí Kíp 9x ( Tự Chọn ) ( Khóa ) ( 15 Ngày )
Cấp 905 Bình Tiên Thảo Lộ
Ngựa 8x ( Ngẫu Nhiên ) ( Khóa ) ( 15 Ngày )
Cấp 1005 Bình Tiên Thảo Lộ
Ngựa Phi Vân ( 15 Ngày )
Cấp 1105 Bình Tiên Thảo Lộ
1 Bộ An Bang Mini ( Khóa ) ( 7 Ngày )
Cấp 1205 Bình Tiên Thảo Lộ
1 Ngựa Bôn Tiêu ( Khóa ) ( 15 Ngày )
Đóng Mở